Fiskemiljö

Mullsjön är en fiskrik sjö med gott om gädda, abborre, öring, mört och sutare. Långgrunda stränder gör att fisket endast kan ske från båt. Vintertid då isen ligger passar det bra att pimpla. Sjön är ca 400 ha stor och maxdjupet är ca 3,5 meter. Mullsjön har bra vattenkvalitet och ett siktdjup på ca 3 meter. pH-värdet är runt 7. Sjön är grund och blir snabbt varm.


Mullsjöns Fiskevårdsområdesförening arbetar med fiskevårdande åtgärder i Mullsjön. En fin liten sjö belägen väster om Hjo.